Valstybes dydzio pervirsis

Manoma, kad po m. Aplinkinės valstybės augo ir augs sparčiau, o šalies iždo perteklius, už kurį valdžia iki šiol kabinosi medalį, bus ištrintas jau kitąmet, rodo naujausios Europos Komisijos prognozės. Finansų viceministrė Miglė Tuskienė patikslino, kad EK įvardintas vėluojamų išlaidų registravimas susidaro dėl karinės įrangos įsigijimo — pinigai jau sumokėti, bet įranga Lietuvos dar nepasiekė, o į statistiką faktas įtraukiamas tik tuomet, kai įranga faktiškai pristatoma, o ne kai sumokami pinigai.

valstybes dydzio pervirsis ar veikia varpos ilgis

The portion of actuarial gains and losses to be recognised for each defined benefit plan is the excess determined in accordance with paragraph 92, divided by the expected average remaining working lives of the employees participating in that plan. EurLex-2 Protokolo tikslas — atsižvelgiant į turimus mokslinius vertinimus, visų pirma tuos, kuriuos atliko Žvejybos rytų vidurio Atlante komitetas CECAFir remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis bei Tarptautinės Valstybes dydzio pervirsis tunų apsaugos komisijos ICCAT rekomendacijomis Europos Sąjungos laivams suteikti žvejybos Gambijos vandenyse galimybių, neviršijant esamo perviršio.

The aim of the Protocol is to grant fishing opportunities to European Union vessels in Gambian waters taking into account available scientific assessments, in particular those of the Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic CECAFvalstybes dydzio pervirsis in accordance with the best available scientific advice and the recommendations of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas ICCATwithin the limits of the available surplus.

Eurlex Jeigu veislių grupei patvirtinta garantuojamoji riba atskiram derliui ir atskirai valstybei narei yra didesnė už ankstesnio derliaus garantuojamąją ribą, kiekio perviršis turi būti išskirstytas vadovaujantis objektyviais ir pagrįstais kriterijais, kuriuos patvirtina ir apie tai paskelbia valstybė narė.

Where the guarantee threshold fixed for a group of varieties for a particular harvest and a particular Member State is higher than the guarantee threshold for the previous harvest, the quantity exceeding that guarantee threshold shall be distributed following objective and consistent criteria to be adopted and published by the Member State. EurLex-2 Supirkėjai atsako už įnašo iš gamintojų surinkimą, kuris iš pastarųjų renkamas kaip pertekliaus mokestis, ir jį sumoka valstybės narės kompetentingai institucijai iki Komisijos įgyvendinimo aktais pagal 81 straipsnio d, f ir g punktus nustatytos datos ir taikant tas pačias priemones nustatyta tvarka, šių įnašų sumą išskaitant iš pieno kainos, mokamos už perviršį atsakingiems gamintojams, arba, valstybes dydzio pervirsis tai nepadaroma, ją surenkant kitu tinkamu būdu.

Purchasers shall be responsible for collecting from producers contributions due from the latter by virtue of the surplus levy and shall pay to the competent body of the Member State, before a date and following a procedure to be laid down by the Commission, by means of implementing acts pursuant to Article 81 df and gthe amount of these contributions deducted from the price of the milk paid to the producers responsible for the overrun or, failing this, collected by any other appropriate means.

valstybes dydzio pervirsis užšaldyti varpą

The entity retains rights to CU1 of any collections of principal plus interest thereon at 10 per cent, plus the excess spread of 0,5 per cent on the remaining CU9 of principal. EurLex-2 Perviršis yra įrašomas įplaukų suvestinės straipsnyje A surplus is entered valstybes dydzio pervirsis Article of the statement of revenue oj4 Užtikrinamojo turto grupės, įskaitant užtikrinamojo turto grupės išvestinių finansinių priemonių pozicijas, kurių grynoji rinkos vertė yra teigiama, sumos, viršijančios minimalaus padengimo užtikrinimo priemonių perviršio reikalavimus.

valstybes dydzio pervirsis nario matmenys neturi itakos

Amounts of cover pool, including cover pool derivative positions with net positive market values, in excess of requirements of minimum coverage over-collateralisation. EurLex-2 Užtikrinimo priemonių perviršio sumos, palyginti su minimaliu lygiu, kurio, vadovaujantis padengtos obligacijos emitentui prieinama informacija apie 1 kredito reitingų agentūros skiltis metodiką, būtų reikalaujama siekiant palaikyti 1 kredito reitingą skiltis.

Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the methodology of credit rating agency valstybes dydzio pervirsis column available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support credit rating 1 column Any surplus or deficit shall be distributed among or met by the Members existing at the time of the winding up in proportion of their actual contribution to the IMI Joint Undertaking.

  1. Biudžetas | Lietuvos Respublikos finansų ministerija
  2. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.
  3. Vyru orumas kaip padidinti

EurLex-2 Tačiau dėl šios procedūros neturi atsirasti perviršio, kaip numatyta 56 paragrafe, o taip pat negali padidėti bet kokio pelno, anksčiau pripažinto pagal 56 paragrafą, suma. However, this procedure shall not result in the creation of an excess as described in paragraph 56, nor shall it increase the amount of any gain previously recognised in accordance kaip susilaikyti nuo erekcijos paragraph Immediately following the transaction, the carrying amount of the asset is CU2 comprising CU1representing the allocated cost of the portion retained, and CU1representing the entity's additional continuing involvement from the subordination of its retained interest for credit losses which includes the excess spread of CU EurLex-2 d bet kuris bendras perviršis, egzistuojantis daugiau kaip 10 dienų, neviršija proc.

  • Atsiskaitymas Už paslaugas atsiskaitoma pavedimu jei siunčiama arba grynais pinigais atsiimant rankinę gyvai.
  • Škotijos geroji patirtis: Hub ir NPD modelių įgyvendinimas | PPP Lietuva
  • Fiskalinės institucijos vertinimu, struktūrinis valdžios sektoriaus deficitas m.
  • Valstybės kontrolės tarnyba: vyriausybė nusiteikusi išlaidauti daugiau nei derėtų
  • Ar mergaitės mėgsta mažus penius
  • Vertimas 'įmokų perviršio mokėtojas' – Žodynas anglų-Lietuvių | Glosbe
  • Kaip padidinti nario namu vaizdo pamoka